Södermalm

1. Hammarby Sjöstad – Jan Inghes torg

Måndag 15 februari, 18.45–19.15
Torsdag 6 maj, 18.45–19.15
Onsdag 8 september, 18.45–19.15
Torsdag 18 november, 18.45–19.15

2. Hammarby Sjöstad – Korphoppsgatan 9

Måndag 15 februari, 18.00–18.30
Torsdag 6 maj, 19.30–20.00
Onsdag 8 september, 18.00–18.30
Torsdag 18 november, 19.30–20.00

3. Hornsgatan 15

Torsdag 18 februari, 18.45–19.15
Lördag 27 mars, 13.30–14.30
Onsdag 12 maj, 18.45–19.15
Lördag 29 maj, 13.30–14.30
Tisdag 14 september, 18.45–19.15
Lördag 2 oktober, 13.30–14.30
Torsdag 24 november, 18.45–19.15
Lördag 27 november, 13.30–14.30

4. Gamla stan – Skeppsbron 13 vid återvinningsstationen

Torsdag 18 februari, 19.30–20.00
Onsdag 12 maj, 18.00–18.30
Tisdag 14 september, 19.30–20.00
Onsdag 24 november, 18.00–18.30

5. Hornsbruksgatan 25 – vid Långholmsgatan

Tisdag 16 februari, 20.15–20.45
Lördag 27 mars, 15.00–16.00
Måndag 10 maj, 18.00–18.30
Lördag 29 maj, 15.00–16.00
Torsdag 9 september, 20.15–20.45
Lördag 2 oktober, 15.00–16.00
Måndag 22 november, 18.00–18.30
Lördag 27 november, 15.00–16.00

6. Havregatan 1 – vid Ringvägen

Tisdag 16 februari, 18.45–19.15
Söndag 28 mars, 12.00–13.00
Måndag 10 maj, 19.30–20.00
Söndag 30 maj, 12.00–13.00
Torsdag 9 september, 18.45–19.15
Söndag 3 oktober, 12.00–13.00
Måndag 22 november, 19.30–20.00
Söndag 28 november, 12.00–13.00

7. Bondegatan 90 – vid Barnängsgatan

Måndag 15 februari, 19.30–20.00
Torsdag 6 maj, 18.00–18.30
Onsdag 8 september, 19.30–20.00
Torsdag 18 november, 18.00–18.30

8. Nytorget

Onsdag 17 februari, 18.00–18.30
Söndag 28 mars, 15.00–16.00
Tisdag 11 maj, 19.30–20.00
Söndag 30 maj, 15.00–16.00
Måndag 13 september, 18.00–18.30
Söndag 3 oktober, 15.00–16.00
Tisdag 23 november, 19.30–20.00
Söndag 28 november, 15.00–16.00

9. Östgötagatan 95-97 – vid Folksamhuset

Tisdag 16 februari, 18.00–18.30
Söndag 28 mars, 13.30–14.30
Måndag 10 maj, 20.15–20.45
Söndag 30 maj, 13.30–14.30
Torsdag 9 september, 18.00–18.30
Söndag 3 oktober, 13.30–14.30
Måndag 22 november, 20.15–20.45
Söndag 28 november, 13.30–14.30

10. Rosenlundsgatan 56 – vid gårdsinfarten

Tisdag 16 februari, 19.30–20.00
Måndag 10 maj, 18.45–19.15
Torsdag 9 september, 19.30–20.00
Måndag 22 november, 18.45–19.15

11. Mosebacke torg

Onsdag 17 februari, 19.45–20.15
Tisdag 11 maj, 18.00–18.30
Måndag 13 september, 19.45–20.15
Tisdag 23 november, 18.00–18.30

12. Medborgarplatsen / vändplan – Repslagargatan 27

Onsdag 17 februari 19.00–19.30
Lördag 27 mars, 12.00–13.00
Tisdag 11 maj 18.45–19.15
Lördag 29 maj, 12.00–13.00
Måndag 13 september 19.00–19.30
Lördag 2 oktober, 12.00–13.00
Tisdag 23 november, 18.45–19.15
Lördag 27 november, 12.00–13.00

13. Ringvägen 9 / Yttersta Tvärgränd

Torsdag 18 februari, 18.00–18.30
Onsdag 12 maj, 19.30–20.00
Tisdag 14 september, 18.00–18.30
Onsdag 24 november, 19.30–20.00

Du kan även lämna farligt avfall och mindre elavfall vid: