För felanmälan i fastigheten – kontakta Ingdahls Städ och Fastighetsservice på telefon 070 816 73 51 vardagar måndag – fredag, mellan kl: 07:00 – 15:30.

alt via mail: eva.ingdahl@hotmail.com

Vid  fara för person eller fastighet, på icke ordinarie arbetstid – kontakta Dygnet Runt Fastighetsjour på 08 – 18 70 00. Om skadan bedöms som ej akut kan kostnaden för jourutryckningen debiteras lägenhetsinnehavaren. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns anslagna i entréerna.

För felanmälan runt ekonomiska frågor (bl a avgifter, hyror och pantskrivningar) – kontakta Fastighetsägarna, Annika Eriksson, telefon 08-617 76 00, mellan kl: 08:00-16:00 alt via email till: annika.eriksson@fastighetsagarna.se

För felanmälan vid hissproblem – kontakta Hissen AB på telefon 08 – 618 48 48.

För felanmälan vatten/avlopp, rör och radiatorer – kontakta Ronnie Pettersson Rör & Smide på telefon 070 – 712 29 36. Ronnie kan även rekommenderas för privat bruk, mot egen kostnad, när det gäller rörmokeri.

Gällande elarbeten för privat bruk, mot egen kostnad, rekommenderas Fituna El & Fastighetsservice på telefon 070 – 603 30 39.