För felanmälan i fastigheten – kontakta FT Drift på telefon 08-66 90 200 vardagar måndag – fredag, mellan kl: 07:00 – 16:00.

alt via mail: felanmalan@ftdrift.se

Vid  fara för person eller fastighet, på icke ordinarie arbetstid – kontakta Bravida jour på 020-21 21 12.

För felanmälan runt ekonomiska frågor (bl a avgifter, hyror och pantskrivningar) – kontakta Fastighetsägarna, Annika Eriksson, telefon 08-617 76 00, mellan kl: 08:00-16:00 alt via email till: annika.eriksson@fastighetsagarna.se

För felanmälan vid hissproblem – kontakta Hissen AB på telefon 08 – 618 48 48.

För felanmälan vatten/avlopp, rör och radiatorer – kontakta Ronnie Pettersson Rör & Smide på telefon 070 – 7122936. Ronnie kan även rekommenderas för privat bruk när det gäller rörmokeri.