MÄKLARINFORMATION

Fastigheten

 • Fastigheten är byggd 1905.
 • Ombyggnad gjordes 1971-1974.
 • Fastigheten ombildades till bostadsrätt 1999. Innefattar 109 lägenheter inkl 9 vindslägenheter. 3 lägenheter upplåts med hyresrätt. 11 lokaler för uthyrning finns i fastigheten.
 • Föreningen äger marken.
 • Trefasstigar är indraget i fastigheten.
 • Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
 • Endast kolfilterfläktar i kök får installeras, förutom vindsvån som är kopplade till separat ventilationskanal.
 • Tre tvättstugor finns i fastigheten. En tvättstuga till varje sektion i fastigheten.
 • Cykelrum och barnvagnsrum finns i källare.
 • Innergård, med grillplats, finns.
 • Garageplatser finns ej.
 • Bredband via Tele2:s kabelnätverk.
 • Telia fiber är draget fram till lägenhetens ytterdörr.

Fastighetens underhåll (väsentliga händelser)

 • Elstigar och vatten- och avloppsstammar renoverades 1971-74.
 • Ommålning av trapphus utfördes 2005-06.
 • Fönstren renoverades troligen 1971-74. Målning av fönster genomfördes 2016.
 • Tvättstugor renoverades 2009-10 och nya maskiner installerades.
 • Relining av köksstammar och kombistammar utfördes under 2017.
 • Renovering källargolv pga underminering utfördes 2019-2020.
 • Målning av källarutrymmen utfördes 2020.
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utfördes 2020.
 • Relining av kvarvarande badrumsstammar utförs under 2021.

Ekonomi

 • I månadsavgiften ingår värme, vatten, el i allmänna utrymmen. För närvarande inga planer på att justera månadsavgiften.
 • Gemensamt elavtal som debiteras lghinnehavare individuellt efter förbrukning i efterskott.
 • Överlåtelseavgift betalas av köparen och är 2,5% av ett prisbasbelopp.
 • Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och är 1% av ett prisbasbelopp.

Föreningen

 • Juridisk person godkänns inte som köpare av bostadsrätt eller som andrahandshyresgäst.
 • Föreningen upplåter enbart lägenheter för permanentboende.
 • Föreningen är en äkta förening.
 • Delat ägande för icke boende accepteras ej.
 • Medlemsansökan skickas till Brf Lien 5, Katarina Bangata 52, 116 39 Stockholm.

Ombyggnader och renovering

 • Ombyggnad och renovering kräver alltid tillstånd från styrelsen.
 • Hålupptagning, ingrepp, flytt eller borttagning av väggar får ej göras då så kallade icke bärande väggar har blivit stöttande och kräver konstruktionsberäkning för att beräkna avväxling.
 • Vid vissa ombyggnader krävs Bygganmälan till Byggnadskontoret.

Vid försäljning

 • Bostadsrättsinnhehavare som tänker lämna sin bostad till försäljning ska informera styrelsen om den tänkta försäljningen. Styrelsen, eller någon annan därtill utsedd, kommer då att tillsammans med den boende göra en besiktning av lägenheten.

Förvaltning

 • Fastighetsskötsel tillhandahålls av Ingdahls Städ och Fastighetsservice, tfn: 070 581 50 74.
 • Teknisk förvaltning tillhandahålls av Effekt Konsult och Fastighetsförvaltning.
 • Ekonomisk förvaltning tillhandahålls av Fastighetsägarna.