MÄKLARINFORMATION

Fastigheten

 • Fastigheten är byggd 1905.
 • Ombyggnad gjordes 1971-1974.
 • Fastigheten ombildades till bostadsrätt 1999. Innefattar 109 lägenheter inkl 9 vindslägenheter. 3 lägenheter upplåts med hyresrätt. 11 lokaler för uthyrning finns i fastigheten.
 • Föreningen äger marken.
 • Elstigar och vatten- och avloppsstammar renoverades 1971-74.
 • Stamspolning genomfördes 2009.
 • Relining av köksstammar utfördes under 2017.
 • Ommålning av trapphus utfördes 2005-06.
 • Fönstren renoverades troligen 1971-74. Målning av fönster genomfördes 2016.
 • Tvättstugor renoverades 2009-10 och nya maskiner installerades.
 • Trefasstigar är indraget i fastigheten.
 • Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
 • Endast kolfilterfläktar i kök får installeras, förutom vindsvån som är kopplade till separat ventilationskanal.
 • Tre tvättstugor finns i fastigheten. En tvättstuga till varje sektion i fastigheten.
 • Cykelrum och barnvagnsrum finns i källare.
 • Innergård, med grillplats, finns.
 • Garageplatser finns ej.
 • Kabel-tv finns genom Comhem.
 • Telia fiber är draget fram till lägenhetens ytterdörr.
 • Injustering av värmesystemet och termostatbyte utfördes 2016.
 • Inga andra stora renoveringar är planerade under 2019.

Ekonomi

 • I månadsavgiften ingår värme, vatten, el i allmänna utrymmen. För närvarande inga planer på att justera avgifterna.
 • Gemensamt elavtal som debiteras lghinnehavare individuellt efter förbrukning i efterskott.
 • Överlåtelseavgift betalas av köparen och är 2,5% av ett prisbasbelopp.
 • Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och är 1% av ett prisbasbelopp.

Föreningen

 • Juridisk person godkänns inte som köpare av bostadsrätt eller som andrahandshyresgäst.
 • Föreningen upplåter enbart lägenheter för permanentboende.
 • Föreningen är en äkta förening.
 • Delat ägande för icke boende accepteras ej.
 • Medlemsansökan skickas till Brf Lien 5, Katarina Bangata 52, 116 39 Stockholm.

Ombyggnader och renovering

 • Ombyggnad och renovering kräver alltid tillstånd från styrelsen.
 • Hålupptagning, ingrepp, flytt eller borttagning av väggar får ej göras då s k icke bärande väggar har blivit stöttande och kräver konstruktionsberäkning för att beräkna avväxling.
 • Vid vissa ombyggnader krävs Bygganmälan till Byggnadskontoret.

Vid försäljning

 • Bostadsrättsinnhehavare som tänker lämna sin bostad till försäljning ska informera styrelsen om den tänkta försäljningen. Styrelsen, eller någon annan därtill utsedd, kommer då att tillsammans med den boende göra en besiktning av lägenheten.

Förvaltning

 • Fastighetsskötsel tillhandahålls av Ingdahls Städ och Fastighetsservice, tfn: 070 581 50 74.
 • Ekonomisk förvaltning tillhandahålls av Fastighetsägarna.