Styrelse
Fredrik Thor, Ordförande
Sofii Johansson, Kassör
Helena Odsvall, Sekreterare
Henrik Eriksson, Ledamot
Henrik Jagemyr, Ledamot
Per Åberg, Ledamot
Niclas Carlsson, Ledamot

Kontakta styrelsen på: styrelsen@brflien5.se

Valberedning
Ulla Norrhäll
Ing-Mari Johansson
Solveig Sandström
Anders Filipsson

Kontakta valberedningen på: valberedningen@brflien5.se

Förvaltare
Fastighetsskötsel och felanmälan – Ingdahls Städ och Fastighetsservice, tel 070 – 816 73 51, vardagar kl: 07:00 – 15:30, alt via email till: eva.ingdahl@hotmail.com

Ekonomiska frågor – Fastighetsägarna Service, Annika Eriksson, tel 08-617 76 00, vardagar kl: 09:00-16:00, alt via email till: annika.eriksson@fastighetsagarna.se

Teknisk förvaltning – Effekt Konsult och Fastighetsförvaltning