Styrelse
Kristina Östervall, Ordförande
Henrik Eriksson, Vice Ordförande
Martin Persson, Ekonomi
Helena Odsvall, Sekreterare
Dan Örnfjäder, Ledamot
Henrik Jagemyr, Suppleant

Kontakta styrelsen på: styrelsen@brflien5.se

Förvaltare
Ekonomiska frågor – Fastighetsägarna Service AB, Annika Eriksson, tel 08-617 76 72, mellan kl: 09:00-11:30 alt via email till: annika.eriksson@fastighetsagarna.se